Endosonografi,

ERCP,

POEM (Endoskopik myotomi)

Endoskopik reflü tedavisi (MEDİGUS ve STRETTA yöntemleriyle),

Endoskopik OBEZİTE operasyonu,

Gastroskopi,

Kolonoskopi,

PEG yerleştirme,

EMR ve polipektomi işlemleri,

Karaciğer biyopsisi,

Kronik hepatitler,

Ph metre ve motilite değerlendirme,

İnflamatuar Barsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit ve Crohn hastalığı)